Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

 

Lagde babyposters

I 10B har i engelsklekse hatt i oppgave å lage en poster der de med bilder og tekst skulle skrive om babyens hverdag. Med på posteren kunne de ta med spesielle fakta og ellers nevne noen av de farer som babyer utsettes for.