Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Dramatiserte eventyr

Da 8. trinn for en liten stund siden fikk som norskoppgave å fremføre eventyr, var forventningene blandet. De ble delt inn i grupper, og begynte å øve. Etter en del øving, framførte klassene for hverandre.

Deretter fikk de litt tilbakemeldinger som de kunne jobbe med, og fortsatte øvingen.

Til slutt ble det fremføring for 5. trinn.

Det ble litt problemer siden noen av elevene var syke, men det taklet de godt med improvisasjon.

5. klassingene var stille og tålmodige, et veldig fint publikum.

Skrevet av Nelly Kristin og Monica, 8. trinn