Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Flere bilder (9)

Flere bilder (10)

Flere bilder (11)

Flere bilder (12)

Flere bilder (13)

Flere bilder (14)

Flere bilder (15)

Flere bilder (16)

Flere bilder (17)

Flere bilder (18)

Flere bilder (19)

Flere bilder (20)

Våre nye femteklassinger

Tradisjonen tro avslutter fjerdeklassingene på Gottesjord skole og Skøelv skole med en felles tur til Flakstadvåg. En slags leirskole der fisking fra båt, fisking fra kai, spikking og kjøkkentjeneste er noen av aktivitetene. I tillegg skal det hele være en sosial happening slik at elevene blir bedre kjent før de skal begynne på sentralskolen til høsten.

Sentralskolen ønsker elevene velkommen gjennom å publisere disse flotte bildene som ble tatt på turen som ble gjennomført 11. og 12. juni.

 

 

Flere bilder (1)

Flere bilder (2) Flere bilder (3) Flere bilder (4) Flere bilder (5)
Flere bilder (6) Flere bilder (7) Flere bilder (8) Flere bilder (9) Flere bilder (10)
Flere bilder (11) Flere bilder (12) Flere bilder (13) Flere bilder (14) Flere bilder (15)

Flere bilder (16)

Flere bilder (17) Flere bilder (18) Flere bilder (19) Flere bilder (20)