Barnas rettigheter 

I forbindelse med FN-dagen 24.10 har mellomtrinnet hengt opp reglene fra Barnekonvensjonen. Torsdag fikk elevene i 6A i oppdrag å gå rundt og lese disse reglene. Etterpå fordelte vi reglene, og elevene skrev ned en regel og tegnet til. De jobbet godt, og resultatene henger nå i klasserommet.