Flere bilder

Jente- og guttegrupper

Jentene hadde eget opplegg der de øvde på å bruke mer stemme og ta mer plass. De er ofte for stille av seg.

Guttene snakket om følelser. De snakket om hvilke følelser som er akseptert å vise og hvilke følelser som må vises i kontrollerte former, for eksempel sinne. Impulskontroll var stikkordet.

Her er en kar som viser redsel for å bli slått:

Timen var delt inn i en seriøs del og en useriøs del. Vi kan tillate oss å være litt seriøs selv om vi har det gøy og er litt useriøs. Mellomting!

Så ble vi enige om at det er viktig å være seg selv og formulerte det slik:
”Du kan være deg selv så lenge det ikke går utover andre”.

Midt i timen ble vi overrasket (derfor ikke bilde) av jentene som skulle ”ta plass”. De kuppet hele timen og klusset ned tavla.

Timen ble avsluttet med en kunnskapskonkurranse om navn på kjøkkenting – siden vi er mannfolk og også bør kunne dette.

Felix var dommer. Hver gruppe måtte gi lyd med utdelt instrument for å få gitt svar.

 

Fotograf: Daniel