Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Flere bilder (9)

En super overnattingstur til o-hytta!

6.trinn dro til o-hytta på overnattingstur fredag 11. til lørdag 12. juni. Godværet kom som bestilt, og spreke elever hadde ingen problemer med å bære opp tunge sekker siste del av veien. Noen fant ut at det var varmt nok til å bade i elva, mens andre prøvde fiskelykken.

Vi vil takke foreldrene som hjalp oss slik at det ble tur. Takk til de som var sjåfører fredags morgen og takk til de som kom opp og overtok ansvaret for overnattinga på kvelden – dere er supre! Takk til Britt og Nils Arvid for lån av Pick Up-en!