Flere bilder

6A jobber med tegneserier

Den siste tida har vi på 6.trinn jobbet med tegneserier. Vi har lært om bruk av lydhermende ord og symbolbruk, og bruk av bilder. Elevene har også øvet på å lage egne tegneserier.

Denne uka har elevene valgt hver sin figur og tegnet dem på A3-ark. Vi synes resultatene ble veldig bra! Se bare!