Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

9. trinn på tur

Karakterene skal snart settes, og for elevene på 9. trinn ble det en sjanse til for å vise kompetanse i faget kroppsøving. Hovedområdet var friluftsliv, og delmålet «planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider».

Turen gikk til Heiaverden i god driv og med mye kos og lek etter hvert.