Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Dikt på timeplanen

I de siste ukene har 7.trinn jobbet med dikt i norsktimene. De har lært ulike sjangertrekk til dikt. Videre har de laget egne dikt og så har de fått satt sammen dikt som har vært klippet opp i enkeltord.

Siden vi har jobbet en del med dikt har vi lagd diktkrok i klasserommet. Her kan dere se litt fra jobbingen med dikt.