Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Læring av gloser på en litt annerledes måte

Elevene på 6.trinn har jobbet med temaet ”Aliens are here”. De fikk trekke lapper med norske ord som de skulle oversette til engelsk. Deretter skulle de tegne dette ordet. Tegningene og de engelske ordene dannet et glosebilde til temaet.  Elevene syntes dette var en morsom måte å lære seg gloser på.

Dette skulle danne forkunnskaper til skriveoppgaven “Aliens are here” som elevene skal jobbe med i neste uke.