Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

10. trinn arrangerte utdanningsmesse

En mangeårig tradisjon ble videreført i år også. Elevene på 10. trinn planlegger, skaper og gjennomfører en utdanningsmesse for elevene som går i 8. og 9. I år ble messa arrangert den 28. januar, og den var kvalitetsmessig like god som de som er arrangert tidligere. Vel blåst!