Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Stasjonsarbeid

I de to siste ukene har 7.trinn jobbet med hjernen og sansene i naturfag. I den forbindelse hadde vi stasjonsarbeid med ulike oppgaver i sammenheng med temaet.  En oppgave var å sortere tre ulike sandpapir etter grovhetsgrad med bind for øynene, mens en annen oppgave var å sortere og beskrive ulike stofftyper, uten å se disse stofftypene.  De målte også smertegrensen ved å holde handa på en isblokk mens de tok tid.  Testing av dybdesyn, måling av reaksjonsevnen og testing av berøringssansen var også ting som ble testet ut. Elevene var ivrige og lærte en god del om sansene.