Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Flere bilder (9)

10. trinn i Steinora

6.septemer og 7.september var 10.trinn på den obligatoriske overnattingsturen til Steinora i Gumpedalen. Det ble en fantastisk tur med strålende vær og behagelig nattemperatur (selv om noen frøs litt). Etter at vi hadde slått leir på onsdag og fått i oss lunsj så vandret vi videre opp til selve ora. Der var det noen som badet, andre utfordret egne klatreferdigheter på de store steinblokkene og noen pushet sine egne grenser med å hoppe over elva. På ettermiddagen ogkvelden var det diverse aktiviteter som TL-leker, sang og kos rundt bålet og den spennende nattorienteringen.

 Dagen etter ble elevene delt opp i grupper der de skulle skrive dikt, lage landart, ha førstehjelp, tenne bål og utforske hva slags dyr og planter som befant seg på et lite område. Til slutt rev vi leiren og vandret i solskinnet til parkeringsplassen der bussen kom for å hente oss.

Alt i alt en flott tur!