Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Skolens utdanningsmesse

Det er blitt en årlig tradisjon at skolens avgangselever lager sin egen utdanningsmesse. For å få "ekte" besøkende, inviteres elevene fra 7., 8. og 9. trinn for å være publikum. I år gjorde vi en ekstra vri slik at også elevene fra 5. og 6. trinn kunne besøke messa.
Messa ble også i år en suksess og vi kan konkludere med at våre avgangselever gjorde en fantastisk jobb!