Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Verdens bokdag - 23.april

Det er blitt tradisjon at 7.trinn leser bøker for barnehagebarn på verdens bokdag. Også i år gjorde vi dette. 7.klassingene hadde i forkant vært på biblioteket og lånt bøker tilpasset barn i ulik alder, og øvd på å lese høyt. Vi fikk besøk av mange flotte barn fra Fredlund og Brekka barnehage, og etter ei kort samling på mediateket gikk vi på klasserommene og satte oss i lesegrupper. Både store og små oppførte seg eksemplariske, og de koste seg. Etter lesingen lagde de bokmerker sammen, disse fikk barnehagebarna med seg hjem som et minne fra besøket. Vi avsluttet besøket med saft og bokstavkjeks – naturlig nok.