Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

7. trinn lager gipsmasker

7. trinnet lager gipsmasker som skal males og dekoreres.  Elevene har også laget forslag til hvordan de ønsker å dekorere de ferdige maskene. Det kommer til å bli mange spennende og varierte løsninger på oppgaven.