Flere bilder

7A besøkte Newtonrommet

7A besøkte Newtonrommet på Finnsnes 19. april. Temaet denne gangen var: «Fra fjord til bord.» Elevene fikk lære om plankton, torsk og hvordan det hele henger sammen i økosystemet i havet. De fikk studere ulike typer plankton i mikroskop og tilslutt fikk elevene programmere roboter for å gjøre ulike oppdrag som hadde med fiske å gjøre.

En vellykket dag, full av læring, interesserte og hyggelige elever.