Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Alle har en psykisk helse

Det å være glad, trist eller bare likegyldig, er helt vanlige humørsvingninger i alle aldre. Når man er ung har man kanskje litt ekstra å tenke på; Er jeg fin nok? Er håret bra? Har jeg de riktige klærne? Eller kanskje er det ikke spørsmål, men påstander; Jeg er ikke bra nok! Alle andre er så mye flinkere enn meg! Jeg er stygg! Ingen liker meg!

På 8.trinn har vi jobbet med «Alle har en psykisk helse». Dette er et helsefremmende tiltak, utformet som et undervisningsprogram for ungdomsskolen. Tiltaket har som mål å utfordre de unges holdninger og fordommer i forhold til psykisk helse, samt bidra til økt kunnskap om psykiske plager og om hvordan man kan få hjelp.

Gjennom opplegget har vi diskutert hva som gjør oss glad og lykkelig, vi har snakket om små og store hverdagsproblemer og ulike psykiske lidelser. Det har vært mange følelser involvert, og de fleste så dette som lærerikt og interessant. Avslutningsvis fikk alle elevene i form av et «bilde», møte en helt fantastisk og unik person. Bare se på bildene!