Flere bilder

Bildeoppgave med temaet politikk

Politikk kan være vanskelig, både i form av ord/begreper, hvordan det fungerer og hvilket parti man ønsker å støtte. I forkant av besøk av ordfører Jan-Eirik Nordahl fikk 9A i oppgave å lage et bilde med tema politikk. Elevene fikk utdelt ulike fargede ark, deretter beskjed om at ingen andre enn dem selv hadde lov å ta i «sitt» ark. Ellers var hjelpemidlene saks og lim. Den største utfordringa var kanskje at verbal eller skriftlig kommunikasjon var forbudt. Sammen i grupper måtte de ut fra disse forutsetningene komponere bildene- uten planlegging i forkant. Lettere sagt, enn gjort!