Økonomi og karrierevalg

12. januar hadde 9A besøk av June Pettersen fra Sparebank1 Nord Norge. Hun kjørte et opplegg i regi av Ungt Entreprenørskap som heter "Økonomi og karrierevalg". Fokuset var på det å se seg selv, både opp mot ferdigheter og interesser, men også i forhold til økonomi. En av oppgavene var å sette opp et budsjett med utgangspunkt i ei nettoinntekt. Her skulle både husleie, strøm og ulike andre utgifter inn. Elevene erfarte at det ikke alltid er like lett å prioritere, og at uten økonomi til det kan en ikke alltid velge det en har mest lyst på.

Elevene var enige om at det var et interessant og lærerikt opplegg!