«Powerwalking dictation»

Engelsk undervisning kan gjøres på mange måter - på ulike steder. Derfor gjennomførte vi i 9A «powerwalking dictation» første time etter juleferien. Her får elevene praktisere flere strategier - lesing, skriving, lytting og staving. Små tekster ble plassert, nummerert og hengt i gangen utenfor klasserommet. En på gruppa var skriveren, mens den andre kappgikk til sin tekst (gruppe 1, tekst 1 osv.) leste, memorerte, gikk tilbake og dikterte.

Konkurranseinstinktet vokste kjapt fram og man erfarte at når man bumpa i hverandre, så glemte man teksten - og hjertepumpa fikk også kjørt seg.

Aktiviteten ble avsluttet med å lese 'fasittekstene' slik at hver gruppe fikk sjekke om de hadde fått med seg alt. Temaet var «occupations» og ord som «odour sniffer og snake milker» ble lært.

Smil og latter satt løst.

Dette gjentar vi garantert!