Sørreisa Sentralskole

Telefon - sentralbord:  959 06 261
E-post: postmottak.sentralskolen@sorreisa.kommune.no
Postadresse: Storveien 20, 9310 Sørreisa
Besøksadresse: Skoleveien 18, 9310 Sørreisa

Ansatte skoleåret 2016/17:

Rektor     

Borch, Carina

941 59 411 eller e-post

Inspektør - 8.-10. trinn 

Flatebakken, Ylva 911 72 042 eller e-post
Inspektør - 5.-7. trinn Molund, Lena 954 39 529 eller e-post

Rådgiver       

Jørgensen, Frode

941 62 414 eller e-post

Kontorfullmektig

Kristoffersen, Britt

941 42 190 eller e-post

IT-ansvarlige

Hansen, Kent 982 23 520 eller e-post
  Jakobsen, Frank Arne 982 46 712 eller e-post
Fronteransvarlige Bakkehaug, Guttorm

922 13 136  eller e-post

  Karlsen, Jorunn 957 54 671 eller e-post
Spes.ped.ansvarlige Molund, Lena for 5.-7. trinn - 954 39 529
  Malin Abrahamsen for 8.-10. trinn - 938 38 462
Miljøterapaut Charlotte Johansen 930 25088 eller e-post

Kontaktlærere:

5. klasse:  468 64 513    
  Bjørnsleth, Heidi Kontaktlærer 5B 922 30 470
  Håbet, Evy Kontaktlærer 5A 957 54 473
  Magnussen, Lena Stavnes Kontaktlærer 5B 922 11 856
       
6. klasse: 913 01 763    
  Karlsen, Jorunn Kontaktlærer 6B 957 54 671
  Khenriksen, Lena Kontaktlærer 6A 922 12 057
  Lindanger, Inger Kontaktlærer 6B 988 93 343
  Lysberg, Silje Kontaktlærer 6A 922 14 049
       
7. klasse:  912 41 309    
  Haug, Elisabeth Solset Kontaktlærer 7B 957 93 563
  Lia, Marianne Sørfosbog Kontaktlærer 7A 957 53 492
  Midtbø, Åse Jorid Kontaktlærer 7B 959 66 037
  Sæbbe, Anita Roll Kontaktlærer 7A 918 15 122
       
8. klasse: 912 42 897    
  Haaland, Andre Jarkowski Kontaktlærer 8B 922 13 643
  Hauglid, Linda Kontaktlærer 8A 922 12 516
Prestbakk, Ingrid Kontaktlærer 8B 957 57 818
       
9. klasse: 941 45 043    
Bakkehaug, Guttorm Kontaktlærer 9A 922 13 136
  Haug, Ole-Martin Kontaktlærer 9B 911 42 051
  Skogstad, Ronny Kontaktlærer 9A 971 67 400
  Tevik, Marita Øvermoen Kontaktlærer 9B 958 49 217
       
10. klasse:  970 43 658    
  Abrahamsen, Malin Kontaktlærer 10B 938 38 462
  Henriksen, Roger Kontaktlærer 10B 952 56 265
  Jenssen, Sigrid Åsali Kontaktlærer 10A 917 06 949
  Larssen, Anne-Tove Kontaktlærer 10A 922 12  307
       
Øvrige ansatte:      
  Agersborg, Gry Naktun Assistent  
  Bertheussen, Egil Assistent  
  Diaz, Monica Hernandez Permisjon  
  Dubik, Olga Faglærer  
  Duratovic, Biljana Fagarbeider  
  Ellingsen, Line Faglærer  
  Fredheim, Line Faglærer  
  Jakobsen, Sonja Vågseter Faglærer  
  Jensen, Siv Ellen Assistent  
  Johansen, Kine Permisjon  
  Lockertsen, Arnstein Faglærer  
Lømo, Gry Vera Assistent  
  Løvaas, Marte Leder - renhold 469 00 513
  Magnussen, Line Faglærer  
  Nordnes, Roger Assistent  
  Oppheim, Ann-Jorunn Assistent  
  Solbakken, Dagfinn Assistent  
Stenslette, Monica Assistent  
  Vollstad, May Sissel Faglærer  
       
Elevtelefon: 414 88 272