Sørreisa Sentralskole

Telefon - sentralbord:  959 06 261
E-post: postmottak.sentralskolen@sorreisa.kommune.no
Postadresse: Storveien 20, 9310 Sørreisa
Besøksadresse: Skoleveien 18, 9310 Sørreisa

Ansatte skoleåret 2017/18:
NB! TELEFONNR. ER IKKE FULLSTENDIG OPPDATERT!!

Rektor     

Borch, Carina

941 59 411 eller e-post

Inspektør - 8.-10. trinn 

Flatebakken, Ylva 911 72 042 eller e-post
Inspektør - 5.-7. trinn Molund, Lena 954 39 529 eller e-post

Rådgiver       

Jørgensen, Frode

941 62 414 eller e-post

Kontorfullmektig

Kristoffersen, Britt

941 42 190 eller e-post

IT-ansvarlige

Bråthen, Jonas 468 50 505 eller e-post
  Jakobsen, Frank Arne 982 46 712 eller e-post
Fronteransvarlige Bakkehaug, Guttorm

922 13 136  eller e-post

  Karlsen, Jorunn 957 54 671 eller e-post
Spes.ped.ansvarlig Molund, Lena for 5.-7. trinn - 954 39 529
Miljøterapaut Charlotte Johansen 930 25088 eller e-post

Kontaktlærere og assistenter på trinn:

5. klasse:  468 64 513    
  Estensen, Linn Amalie Kontaktlærer 5A  
  Jamissen, Nina Kontaktlærer 5B  
  Lia, Marianne Sørfosbog Kontaktlærer 5B  
  Sæbbe, Anita Roll Kontaktlærer 5A  
  Duratovic, Biljana Assistent 5. trinn  
  Solbakken, Dagfinn Assistent 5. trinn  
       
6. klasse: 913 01 763    
  Håbet, Evy Kontaktlærer 6A  
  Bjørnsleth, Heidi Kontaktlærer 6B  
  Magnussen, Lena Stavnes Kontaktlærer 6B  
  Lømo, Gry Vera Assistent 6. trinn  
       
7. klasse:  912 41 309    
  Karlsen, Jorunn Kontaktlærer 7B  
  Lindanger, Inger Kontaktlærer 7B  
  Lysberg, Silje Kontaktlærer 7A  
  Widjegaard, Susann Isabell Kontaktlærer 7A  
  Stenslette, Monica Assistent 7. trinn  
       
8. klasse: 912 42 897    
  Lene Haugland Kontaktlærer 8B  
  Henriksen, Roger Kontaktlærer 8A  
  Jenssen, Sigrid Åsali Kontaktlærer 8A  
  Johansen, Kine Kontaktlærer 8B  
  Agersborg, Gry Naktun Assistent 8. trinn  
  Bertheussen, Egil Assistent 8. trinn  
       
9. klasse: 941 45 043    
  Haaland, Andre Jarkowski Kontaktlærer 9B 922 13 643
  Hauglid, Linda Kontaktlærer 9A 922 12 516
Prestbakk, Ingrid Kontaktlærer 9B 957 57 818
  Jensen, Siv Ellen Assistent 9. trinn  
       
10. klasse:  970 43 658    
Bakkehaug, Guttorm Kontaktlærer 10A 922 13 136
  Haug, Ole-Martin Kontaktlærer 10B 911 42 051
  Skogstad, Ronny Kontaktlærer 10A 971 67 400
  Tevik, Marita Øvermoen Kontaktlærer 10B 958 49 217
  Nordnes, Roger Assistent 10. trinn  
       
Innføringsklassen:      
  Haug, Elisabeth Solset Faglærer  
  Jakobsen, Sonja Vågseter Faglærer  
       
Øvrige ansatte:      
  Abrahamsen, Malin Permisjon  
  Diaz, Monica Hernandez Permisjon  
  Dubik, Olga Faglærer  
  Ellingsen, Line Faglærer  
  Fredheim, Line Faglærer  
  Larssen, Anne-Tove Permisjon  
Flatebakken, Vebjørn Lærling  
  Magnussen, Line Faglærer  
  Midtbø, Åse Jorid Faglærer  
  Thode, Idunn Faglærer  
  Vollstad, May Sissel Faglærer