Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Flere bilder (9)

Flere bilder (10)

Høstaktivitetsdag

Tradisjon tro ble høstaktivitetsdagen arrangert nå i september, denne gangen i et nydelig vær. Litt kaldt i skyggen var det på begynnelsen av dagen, men med mange forskjellige aktiviteter ble en fort varm. Og da det var tid for lunsj, varma sola godt.

Elevene var som vanlig delt på tvers av trinnene, og 10. trinn stilte som gruppeledere. Det er utrolig morsomt å se samarbeidet i lagene, og hvordan lagene sammen kan løse ulike oppgaver på en god måte. En hektisk dag som går i ett, men en av de beste dagene i året der man treffer alle elevene på hele skolen.

Tusen takk til alle elevene – vel gjennomført!