Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Førstehjelpskurs med Forsvaret

1. februar 2018 hadde valgfaget Natur, miljø og friluftsliv besøk av Forsvaret. Elevene ble delt inn i tre grupper hvor de skulle utføre forskjellige oppgaver. På den første stasjonen skulle de utføre HLR mens de hørte på «Stayin’ Alive» for å holde rytmen. Dette var en god ide og skapte stemning blant elevene. De fikk også prøve utstyr som soldater hadde med seg. På den andre stasjonen lærte de å lage en båre, en tourniquet og en spjelke. Dette skulle de lage kun av ting de kunne finne eller ha med på tur. Den siste stasjonen vistes det mye interesse for. Her skulle de behandle ulike skader. For eksempel skulle de behandle dype kutt, fremmedlegemer og brannsår. Tilslutt fikk de et innblikk på hvordan det hadde vært hvis en person fikk brannsår ute i felt.

Dette syntes elevene var veldig lærerikt og gøy.

Tekst: Helene, 9A

Sentralskolen takker for at CRC Sørreisa tok i på forespørselen og gjennomførte ei lærerik økt!