Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Skidag for mellomtrinnet

Årets skidag ble lagt til fredag 13.april, og ble fullført med glans! Vi tråkket opp til fotballbanen, før vi la av gårde på et ganske dårlig skiføre opp bakkene. Med fantastisk sol og god temperatur, var det lett å holde humøret opp bakken. De som ønsket å gå til Heiavarden fikk lov å være gruppa i tet. Halvveis ble sekkene satt igjen, før de tok av fra løypa. Flinke syvendeklassinger hjalp til å være turledere, slik at alle fikk gå i følge.

Seksten elever skrev seg inn i boka på Heiavarden 331 meter over havet- og var vel enige om den flotte utsikten! En artig og krevende nedkjøring stod så for tur, ned til bålplassen. Her hadde elevene funnet seg vel til rette- de obligatoriske pølsene smakte og mange var svært aktive med ulike skiaktiviteter. Aller mest imponerte de nye elevene våre; de kom fra Syria før jul og er nå i full gang med å mestre kunsten å gå, stå og ikke minst renne på ski! Det ble mye knall og fall med bakkene!