Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

 

Tur til Finnfjord Smelteverk

Mandag 11. mars dro vi i 9B på besøk til Finnfjord Smelteverk. Dette var fordi vi hadde jobbet med metaller i naturfag. Vi ble kjørt i personbiler både til og fra. Da vi kom dit hadde vi «undervisning», en presentasjon fremført ved Power Point, om hva de drev med på der. Lærere/guider gjennom hele dagen var Erlend og Jill Olsen, foreldrene til Sverre i 9B.

Etter lunsj fikk vi en omvisning rundt på Finnfjord Smelteverk. Først fikk vi se inne i hovedbygningen, der hvor alt det «rene» var, som kontor og garderober. Etterpå fikk vi omvisning på selve fabrikken, der de smeltet metallet. Mange syntes dette var kult. Vi fikk også se der de lagde damp, og elektrisitet.

De fleste syntes dette hadde vært en bra og annerledes skoledag, og vi var veldig glade for at vi fikk komme på besøk til Finnfjord Smelteverk.

Skrevet av Stine og Marte