Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Hvordan virker jordens indre krefter?

8A har i samfunnsfag jobbet med jordens indre krefter. I den forbindelse har de laget modeller av vulkaner, hvordan jordplatene beveger seg og av en midthavsrygg, som er en vulkans åpning under havet. Island er blant annet et land i nærheten av oss som ligger på en slik midthavsrygg, og dette forklarer den voldsomme vulkanske aktiviteten som er der. Elevene jobbet i grupper på to og to og fikk utdelt hver sin store leirklump som de skulle utforme modellen i. Deretter var det kreativitet og innsatsvilje som skulle gi et forklarende resultat. De jobbet med stor innsats og resultatene ble flotte modeller, noe de vedlagte bildene viser. Bedøm selv!