Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Juleballet 2013

En av Sentralskolens beste og flotteste tradisjoner, er juleballet for elevene på ungdomstrinnet. Arrangør av ballet er avgangselevene. De sørger for underholdning, servering og dans. Og selvsagt utdeling av priser - alt fra dronning og konge, til mer uhøytidelige priser. Tilbakemeldingene fra årets ball har vært veldig positive.

Alle foto: Nikolai, 10B