Engelsk dag på Gottesjord skole

Da lærerne på Gottesjord skullle gjennomføre engelsk dag for skolens 81 elever den 6. juni, ønsket de hjelp til å drive en "engelsk" kantine. Og da stilte et knippe av våre 10. klassinger opp.

Dette er teksten fra mailen som ble oversendt skolens heimeside: Lærerne ved Gottesjord skole vil gjerne takke disse flotte og flinke 10. klassingene som kom og hjalp oss å gjennomføre kantine ved engelsk dag!

Kjempebra jobba!