Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

 

Jente- og guttegrupper på 5. trinn

Fredag 31. oktober delte vi elevene på 5.trinn i to, alle jentene på ei gruppe og alle guttene på ei annen gruppe. På forhånd hadde elevene fått velge mellom tre ulike aktiviteter, og den aktiviteten som flertallet valgte, ble gjennomført i løpet av to skoletimer. Jentene valgte å lage og spise vafler og koste seg med dette på tegnesalen. Guttene stemte for å se en film, og de fikk se Alvin og gjengen på datarommet.

Målet med denne delinga er å skape et godt miljø på tvers av klassene. Det er også slik at jenter og gutter ikke alltid har lyst til å gjøre det samme hele tida.

 

Flere bilder (1)

Flere bilder (2)