Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

 

Flerkulturell utstilling 

I uke 13 var elevene på 5.trinn enda en tur på Kramvigbrygga. Denne gangen for å høre Elin Myhre fortelle om den flerkulturelle utstillinga de har der. Elevene gjorde så oppgaver knyttet til klærne og tingene som var utstilt.

Vi ønsker å takke Elin Myhre for godt samarbeid. Det er bra for alle å komme seg litt ut av klasserommet, og elevene har fått høre mye spennende av henne på Kramvigbrygga.

Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)