Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Flere bilder (9)

Flere bilder (10)

Flere bilder (11)

Flere bilder (12)

Flere bilder (13)

Flere bilder (14)

Flere bilder (15)

7A på leirskole

I uke 14 var 7A på leirskole på Haraldvollen sammen med 6.trinn ved Buksnes skole i Lofoten. Elevene fikk prøvd seg på skiteknikker på Rustahøgda, skyte med luftgevær og med pil og bue, skiorientering, ri på hester, kjøre taubane og klatre høyt opp i et tre. Alle elvene var ivrige og mange mestret aktiviteter de ikke hadde prøvd før. På ettermiddagene ble det god tid til å være sammen og mange fikk seg nye venner. Torsdag kveld var det kosekveld og noen av elevene hadde moteoppvisning og sang en sang de hadde diktet selv. Fredag var heimreisedag og det var mange tårevåte øyne.

Etter ei uke på leirskole er alle elevene blitt vant til å rydde og vaske rommene sine før frokost. De ble veldig flinke etter hvert. Dette kan dere videreføre hjemme.

Vi ønsker å takke Mona, Beate, Hilde, Dagny Mette, Rachel, Helge, Geir og Cathrine N. for at dere stilte opp på ettermiddag, kveld og nattevakt. Dere fortjener ei stjerne!