Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Flere bilder (7)

Flere bilder (8)

Vellykket Teddynautprosjekt

Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse med deltagere fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter. Med seg hadde den et kamera, en GPS og en GPS-tracker, samt et ferskt egg. Målet var å se hvor høyt  og langt den gikk, samt hvordan egget ville tåle en slik tur.

Vi meldte oss på Teddynaut prosjektet da vi fikk tilbud om det. I løpet av noen måneder i vår har vi brukt deler av skoletimene til å jobbe oss frem mot oppsendingen som foregikk den 23. april.

Vi hadde bare mulighet til å sende opp en ballong og når vi er nesten 50 elever valgte vi en løsning der vi delte oss opp i grupper som skulle jobbe med forskjellige deler av prosjektet. Gruppene jobbet med alt fra sponsormidler og reklame til den tekniske og oppsendigsmessige biten.

Vi syntes det har vært utrolig morsomt og interessant å ha jobbet med dette Teddynaut prosjektet. Vi har lært mye på en veldig morsom og spesiell måte. I stedet for å bare hatt teori, har vi også forsket, laget hypoteser og gjort eksperimenter.  Prosjektet skulle teoretisk sett fått oss mer interessert i realfag og det tror vi faktisk har funket. Vi kunne godt ha tenkt oss å jobbet med slike prosjekter flere ganger,  fordi det er gøy å gjøre litt andre ting enn bare å ha teoretisk læring. 

Den endelig prosjektrapporten finner du her.

 

Her er filmen elevene har laget i forbindelse med prosjektet:

Her kan du lese mer om elevenes prosjekt.