Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Sommeravslutning for 7.trinn

Tirsdag 12.juni hadde 7.trinn avslutning i kulturhuset. Elevene stod for flott underholdningen. Blant annet ble det framført både sketsjer, dans, spilling på instrumenter, sang og quiz. De voksne fikset drikke og noe å bite i.

På slutten av underholdningsøkta overrasket elevene de voksne på trinnet med både diplom og gave. Tusen takk til dere alle!

Til slutt vil de voksne på 7.trinn ønske alle elevene i 7.klasse lykke til på ungdomsskolen!

Hele underholdningsbiten ble overvåket av Securitas.