Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

 

Religionsdebatt i 10B

I den siste tiden har 10B jobbet med tema Religion, vitenskap og religionskritikk. For å avslutte det hele hadde vi debatt. De som møtte var vitenskapsmenn - og kvinner fra NTNU, humanistene, religionskritikerne, medlemmer av kirken, flere dyktige mediumer og fundamentalistiske muslimer. De ble loset fint gjennom debatten av vår dyktige ordstyrer.