Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Elev- og foreldrekveld på 6. trinn

Torsdag 18. november hadde 6. trinn en elev- og foreldrekveld. Hele seansen startet med at elevene viste fram underholdning de hadde øvd på de siste ukene. Noen underholdt med sang og spill, mens andre underholdt med dans. Flott innsats av elevene. Etter underholdninga var det tid for temakveld. Da jobbet elever og foreldre med temaet “TRYGT OG TRIVELIG”. “TRYGT OG TRIVELIG” er et arrangement som en foreldregruppe har planlagt og forberedt. De ønsket at alle elever skal oppleve et inkluderende og trygt klassemiljø også på tvers av klassene. Respekt og aksept for andres meninger, følelser, væremåter og handlinger var stikkordene. Elevene skulle bli mer bevisst sin egen rolle i forhold til å skape et godt miljø for seg selv og sine medelever.

Elever og foreldre arbeidet med tankevekkende og morsomme øvelser som tydeliggjør forskjeller og likheter mellom folk. Her var det ikke noe rett eller galt, bare individuelle meninger og synspunkter.

Fint tiltak, og en kveld der alle fikk tankevirksomheten i gang. På slutten av kvelden hadde vi en hyggelig, felles kveldsmat. Skolen takker foreldregruppa som har jobbet mye med dette på forhånd, og ser fram til å jobbe mer med temaet i klassene.