Flere bilder (1)

Flere bilder (2)

Flere bilder (3)

Flere bilder (4)

Flere bilder (5)

Flere bilder (6)

Gøy med grønnsaker i mat og helse på 6.trinn

Det står ikke på fantasien når grønnsaker skal danderes på fat, så vi spiser grønnsakshjul, grønnsaksfjes, grønnsaksbåter og mere til.
Nam.