Besøk av oppdagelsesreisende

Mandag 14.november hadde 7A og 7B besøk av oppdagelsesoppreisende. Jorunn og Silje kom inn i klasserommene som Christofer Columbus og Rodrigo de Triana. De fortalte om sin ferd over Atlanterhavet til Amerika i Pinta på slutten av 1400-tallet. Dette var egentlig et forsøk på å nå India, derav navnet «indianere».  En litt annerledes måte å lære om oppdagelsesreisende på. Se det flotte bildet av «Columbus» og «Rodrigo».

 
Rodrigo de Silje Triana og Christofer Jorunn Columbus