Flere bilder

Lærte om sommerfugler

De siste ukene har elevene på 5. trinn jobbet med et tema i naturfag der de har lært mer om sommerfugler. Som avslutning tegnet elevene sine egne sommerfugler som ble brukt til å pryde vinduene på elevenes klasserom.