Avgangskullet 1971

 
Klassebilde av 8A

Bakerste rekke fra venstre: Roy Jon, Svein Kristian Bakkland, Roald Johansen, Lillian Kristensen, Jostein Jensen, Jan Inge Lundberg, Magne Aksel Rasmussen, Marit Sørstrøm, Geir Fredriksen, Einar Broks, Per Åge Sætermo

Midterste rekke: Arnhild Granberg, Ketil Gunnberg, Rita Myre, Arvid Johansen, Turid Nyland, Jørgen Olsen, May Sissel Vollstad, Tor Arne Hansen, Oddbjørg Nordhaug, Helge Gulbrandsen, Elin Hansen

Fremste rekke: Viggo Sørensen, Knut Olsen, Hanne Karin Nyland, lærer Odd Valdermo, Olea Andreassen, Ole Andreassen, Tore Haldorsen