Offisielle klassebilder

                                  

Foto valgfag 8. trinn

Foto valgfag 9. trinn

Avgangskullet 1991

Jonny Johansen har forært oss to bilder av elevene som gikk på sentralskolen i perioden 1982 - 1991.

Han gir oss tillatelse til å publisere bildene med flg. kommentar:
Dere kan jo legge de ut på siden deres, så kan jo folk rive seg i håret når de ser seg selv. :-)

Bilde fra 1. klasse:

 

Ø.venstre: Svein Helge Haugen, Rune Gustavsen, Jonny Johansen, Lisa Fredriksen, Ragnhild Barkli, Stig Are Iversen, Merete Blomskøld, Tore Kristiansen, Hilde Arntsen.
Midt.venstre: Ketil Johansen, Hege Wahlman, Ragnhild Lundberg, Paul Paulsen, Frøken Marit Solvang, Bjørn Kristian Ytterstad, Svein Bertil Jacobsen, Jørn Johannesen, Ellen Holmemo
Foran venstre: Jan Tore Martinsen, Tom Rune Olsen, Steve Edvardsen, Trond
Håkon Haugen, Jill Iren Johansen, Jill Aronsen, Morgan Johansen, Therese
Gramstad, Åshild Pedersen.

Bilde trolig fra 6. klasse:
 

Øverst f.venstre: Jan Tore Martinsen, Trond Håkon Haugen, Martin Bruvoll
Nest øverst f.venstre: Morgan Johansen, Tom Rune Olsen, Ketil Johansen, Paul Paulsen, Kenneth Lindbøl, Bjørn Kristian Ytterstad, Rune Gustavsen, Svein Helge Haugen, Stig Are Iversen, Jonny Johansen, Tore Kristiansen.
Nest nederst f.venstre: Merete Blomskøld, Hilde Arntsen, Ragnhild Barkli, Frøken Marit Solvang, Lisa Fredriksen, Rina Nygård, Line Våden Sivertsen.
Nederst f. venstre: Jill Aronsen, Jill Iren Johansen, Hege Wahlman, Lena Stykket, Åshild Pedersen, Ellen Holmemo, Ragnhild Lundberg.