Offisielle klassebilder

 

Valgfag fiskeoppdrett (1)

Valgfag fiskeoppdrett (2)

Avgangskullet 1996

 

Klassebilde 1. klasse 1987/88