Flere bilder fra turene til Husøy

Fiske- og sjøfart valgfag

På 70-tallet og først på 80-tallet var det ganske mange elever som valgte fiske- og sjøfart som valgfag. Planen for valgfaget kunne variere noe fra år til år, men den inneholdt både en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen inngikk bl.a. sjøveisreglene, navigasjon og kunnskap om livet i havet.

I den praktiske delen av planen skulle elevene få være mannskap på garnbåter. Skolen hadde avtaler med skippere fra Husøy i Senja om å få være med en tur en gang i sesongen. Båtene var på 70-80 fot som drifta på Stordjupta og Mulegga. Det betydde 2-3 timers gange fra Husøya til fiskefeltet.

Fisket foregikk på etterjulsvinteren, og fangstene var betydelige. Dagsfangster på 10-15 000 kg var ikke uvanlig. Med så store fangster ble også dagene lange. Når skårungene kom til Husøya, gikk de om bord i båtene, fant seg ei køy og la seg til å sove. Båtene la fra kai mellom kl to og tre om natta, og var da framme og begynte draginga av garnene i fire-fem tida. Var fisket godt, kom båtene på land først ut på ettermiddagen. Da starta sløyinga og prekeveringa av fangsten. Dermed kunne det bli kveld før alt arbeidet var unnagjort.

Det hendte noen ganger at været var så dårlig at båtene ikke kunne gå på havet den kvelden elevene kom til Husøya. Dette var før det ble vei. Elevene og lærer overnatta da på skolens heimkunnskapsrom og rodde neste natt.

 

Målet med turen var at elevene skulle få oppleve livet i fiskebåten slik det var i virkeligheta. Dessverre for mange elever var virkeligheta den at de ble så sjøsjuke at de lå i køya mesteparten av turen. Likevel var det noen som klarte seg godt og som ikke bare observerte, men også delvis deltok i arbeidet om bord. Spesielt var det ei jente som utmerka seg. Hun imponerte fiskerne, og i henne så de et skikkelig "kjerringemne".

 

Flere bilder fra turene til Husøy

Tilbake