20-årsjubileum for avgangskullet 1988

29. og 30. august 2008 markerte avgangskullet 1988 at det var 20 år siden de takket for seg på sentralskolen.

Heimesida har fått noen bilder i tilknytning til at deltakerne kikket på skolen - slik den ser ut idag. Samtlige var enige om at endringene var store.

Vi håper selvsagt på flere bilder.