20-årsjubileum  for avgangskullet 1983

Bildet er sendt til oss av Bente Bråthen.